Địa Chỉ :
Tầng 21 Tòa VP Capital Tower
109 Trần Hưng Đạo- Hoàn Kiếm - Hà Nội
Phone :
024.66.523.777

Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch

Hướng Dẫn Đăng Ký Mã Số Mã Vạch

Khi đăng ký mã số mã vạch tại Wecheck doanh nghiệp được gì? Không mất thời gian đăng ký mã số mã vạch cho khách hàng, cung cấp hồ sơ xin ký mã số mã vạch cho khách hàng và đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ xin đăng ký mã vạch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hơn nữa, khi doanh nghiệp đăng ký mã số mã vạch doanh nghiệp có thể:
- Có công cụ kiểm kê hàng hoá, lưu thông và quản lý trên thị trường.
- Có thể kết hợp với Wecheck để đăng thông tin sản phẩm. Sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được truy xuất nguồn gốc hàng hóa một cách đầy đủ nhất
- Được miễn phí tư vấn, hỗ trợ trong quá trình triển khai dịch vụ cho doanh nghiệp.
- Minh bạch thông tin, nguồn gốc, chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp
- Thuận lợi cho việc quản lý sản phẩm

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Bước 1. Tư vấn đăng ký mã số mã vạch
Wecheck thay doanh nghiệp đăng ký mã tại cơ quan nhà nước. Sau khi hợp đồng dịch vụ được ký kết, Wecheck tiến hành soạn hồ sơ đăng ký mã vạch cho khách hàng, đại diện nộp hồ sơ đăng ký và nhận giấy chứng nhận tại tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Bước 2. Kiểm tra hồ sơ và thủ tục đăng ký mã
Wecheck thay doanh nghiệp đăng ký mã tại cơ quan nhà nước. Sau khi hợp đồng dịch vụ được ký kết, Wecheck tiến hành soạn hồ sơ đăng ký mã vạch cho khách hàng, đại diện nộp hồ sơ đăng ký và nhận giấy chứng nhận tại tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Bước 3: Hồ sơ đăng ký mã vạch
Bản đăng kí sử dụng MSMV đã điền đầy đủ thông tin, giám đốc kí tên, đóng dấu (02 bản).
Bản sao “Giấy phép kinh doanh” hay “Quyết định thành lập” (01 bản).
Bảng đăng kí danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN, theo mẫu (02 bản).
Lưu ý: Bản đăng ký sử dụng MSMV cần điền email chính thống và thường xuyên sử dụng của công ty để lưu trữ thông tin đăng nhập sử dụng mã vạch

Bước 4: Thời gian nhận mã
- Sau 7 ngày cấp mã số
- Sau 30 ngày sau cấp Giấy chứng nhận mã số mã vạch
- Chi phí đăng ký mã EAN-13
   - 10 số 3 triệu
   - 9 số 3 triệu 3
   - 8 số 4 triệu